Stefan Korboński
ur. 2 marca 1901 r. w Praszce,
zm. 23 kwietnia 1989 r. w Waszyngtonie

patriota, ludowiec, żołnierz i polityk
Polskiego Państwa Podziemnego

"Wróg ludu"

 

Protokół rewizji przeprowadzonej 27.10.1947 roku przez funkcjonariusza Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego ppor. Jana Gomółkę w mieszkaniu Korbońskich w Podkowie Leśnej przy ul. Bukowej nr 4 po ucieczce Stefana Korbońskiego
Protokół rewizji przeprowadzonej 27.10.1947 roku przez funkcjonariusza Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego ppor. Jana Gomółkę w mieszkaniu Korbońskich w Podkowie Leśnej przy ul. Bukowej nr 4 po ucieczce Stefana Korbońskiego
Protokół opieczętowania przez funkcjonariusza MBP ppor. Jana Gomółkę mieszkania Stefana Korbońskiego w Podkowie Leśnej z 27.10.1947 roku oraz protokół zdjęcia pieczęci przez funkcjonariuszy MBP z 5.01.1948 roku
Protokół opieczętowania przez funkcjonariusza MBP ppor. Jana Gomółkę mieszkania Stefana Korbońskiego w Podkowie Leśnej z 27.10.1947 roku oraz protokół zdjęcia pieczęci przez funkcjonariuszy MBP z 5.01.1948 roku
Protokół rewizji przperowadzonej 5.01.1948 roku przez funkcjonariuszy MBP w mieszkaniu Stefana Korbońskiego w Podkowie Leśnej
Protokół rewizji przperowadzonej 5.01.1948 roku przez funkcjonariuszy MBP w mieszkaniu Stefana Korbońskiego w Podkowie Leśnej
Notatka informacyjna z 7 sierpnia 1951 roku dotycząca śledztwa prowadzonego przeciwko Stefanowi Korbońskiemu przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego
Notatka informacyjna z 7 sierpnia 1951 roku dotycząca śledztwa prowadzonego przeciwko Stefanowi Korbońskiemu przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego
Raport specjalny kierownika WUBP w Krakowie mjr. Jana Bieleckiego z 29 czerwca 1945 roku do ministra bezpieczeństwa publicznego w sprawie zatrzymania i aresztowania Stefana Korbońskiego
Raport specjalny kierownika WUBP w Krakowie mjr. Jana Bieleckiego z 29 czerwca 1945 roku do ministra bezpieczeństwa publicznego w sprawie zatrzymania i aresztowania Stefana Korbońskiego
Protokół przesłuchania Stefana Korbońskiego, Warszawa  3 lipca 1945 roku #6
Protokół przesłuchania Stefana Korbońskiego, Warszawa 3 lipca 1945 roku #6
Protokół przesłuchania Stefana Korbońskiego, Warszawa  8 lipca 1945 roku
Protokół przesłuchania Stefana Korbońskiego, Warszawa 8 lipca 1945 roku
Protokół przesłuchania Stefana Korbońskiego, Warszawa  8 lipca 1945 roku
Protokół przesłuchania Stefana Korbońskiego, Warszawa 8 lipca 1945 roku
Protokół przesłuchania Stefana Korbońskiego przez kpt. Józefa Różańskiego, Warszawa  9 lipca 1945 roku
Protokół przesłuchania Stefana Korbońskiego przez kpt. Józefa Różańskiego, Warszawa 9 lipca 1945 roku
Protokół przesłuchania Stefana Korbońskiego przez kpt. Józefa Różańskiego, Warszawa  9 lipca 1945 roku
Protokół przesłuchania Stefana Korbońskiego przez kpt. Józefa Różańskiego, Warszawa 9 lipca 1945 roku
Protokół przesłuchania Stefana Korbońskiego, Warszawa  30 marca 1946 roku
Protokół przesłuchania Stefana Korbońskiego, Warszawa 30 marca 1946 roku
Protokół zatrzymania i rewizji u Zofii i Stefana Korbońskich, Kraków, 29 czerwca 1945 roku
Protokół zatrzymania i rewizji u Zofii i Stefana Korbońskich, Kraków, 29 czerwca 1945 roku
Dokumenty dotyczące rozpracowywania Stefana Korbońskiego i jego kontaktów krajowych przez funkcjonariuszy UB i SB w latach 1953-1956
Dokumenty dotyczące rozpracowywania Stefana Korbońskiego i jego kontaktów krajowych przez funkcjonariuszy UB i SB w latach 1953-1956
Dokumenty dotyczące rozpracowywania Stefana Korbońskiego i jego kontaktów krajowych przez funkcjonariuszy UB i SB w latach 1953-1956
Dokumenty dotyczące rozpracowywania Stefana Korbońskiego i jego kontaktów krajowych przez funkcjonariuszy UB i SB w latach 1953-1956
Dokumenty dotyczące rozpracowywania Stefana Korbońskiego i jego kontaktów krajowych przez funkcjonariuszy UB i SB w latach 1953-1956
Dokumenty dotyczące rozpracowywania Stefana Korbońskiego i jego kontaktów krajowych przez funkcjonariuszy UB i SB w latach 1953-1956
Dokumenty dotyczące rozpracowywania Stefana Korbońskiego i jego kontaktów krajowych przez funkcjonariuszy UB i SB w latach 1953-1956
Dokumenty dotyczące rozpracowywania Stefana Korbońskiego i jego kontaktów krajowych przez funkcjonariuszy UB i SB w latach 1953-1956
Postanowienie o założeniu sprawy agenturalno-grupowej o kryptonimie „Kanał” dotyczącej Stefana Korbońskiego i jego krajowych kontaktów, Warszawa, 30 maja 1955 roku
Postanowienie o założeniu sprawy agenturalno-grupowej o kryptonimie „Kanał” dotyczącej Stefana Korbońskiego i jego krajowych kontaktów, Warszawa, 30 maja 1955 roku
Postanowienie o założeniu sprawy agenturalno-grupowej o kryptonimie „Kanał” dotyczącej Stefana Korbońskiego i jego krajowych kontaktów, Warszawa, 30 maja 1955 roku
Postanowienie o założeniu sprawy agenturalno-grupowej o kryptonimie „Kanał” dotyczącej Stefana Korbońskiego i jego krajowych kontaktów, Warszawa, 30 maja 1955 roku
Arkusz rejestracyjny Stefana Korbońskiego, rozpracowanego w ramach sprawy agenturalno-grupowej o kryptonimie „Kanał”, 1956 rok
Arkusz rejestracyjny Stefana Korbońskiego, rozpracowanego w ramach sprawy agenturalno-grupowej o kryptonimie „Kanał”, 1956 rok
Dokumenty dotyczące rozpracowywania Stefana Korbońskiego i jego kontaktów krajowych przez funkcjonariuszy UB z 1955 roku
Dokumenty dotyczące rozpracowywania Stefana Korbońskiego i jego kontaktów krajowych przez funkcjonariuszy UB z 1955 roku
Dokumenty dotyczące rozpracowywania Stefana Korbońskiego i jego kontaktów krajowych przez funkcjonariuszy UB z 1955 roku
Dokumenty dotyczące rozpracowywania Stefana Korbońskiego i jego kontaktów krajowych przez funkcjonariuszy UB z 1955 roku
Dokumenty ze sprawy ewidencyjno-operacyjnej kryptonim „Kalif” dotyczącej Stefana Korbońskiego i jego działalności w USA, założonej 31 października 1962 roku
Dokumenty ze sprawy ewidencyjno-operacyjnej kryptonim „Kalif” dotyczącej Stefana Korbońskiego i jego działalności w USA, założonej 31 października 1962 roku
Dokumenty ze sprawy ewidencyjno-operacyjnej kryptonim „Kalif” dotyczącej Stefana Korbońskiego i jego działalności w USA, założonej 31 października 1962 roku
Dokumenty ze sprawy ewidencyjno-operacyjnej kryptonim „Kalif” dotyczącej Stefana Korbońskiego i jego działalności w USA, założonej 31 października 1962 roku
Dokumenty ze sprawy ewidencyjno-operacyjnej kryptonim „Kalif” dotyczącej Stefana Korbońskiego i jego działalności w USA, założonej 31 października 1962 roku
Dokumenty ze sprawy ewidencyjno-operacyjnej kryptonim „Kalif” dotyczącej Stefana Korbońskiego i jego działalności w USA, założonej 31 października 1962 roku
Dokumenty ze sprawy ewidencyjno-operacyjnej kryptonim „Kalif” dotyczącej Stefana Korbońskiego i jego działalności w USA, założonej 31 października 1962 roku
Dokumenty ze sprawy ewidencyjno-operacyjnej kryptonim „Kalif” dotyczącej Stefana Korbońskiego i jego działalności w USA, założonej 31 października 1962 roku
Dokumenty ze sprawy ewidencyjno-operacyjnej kryptonim „Kalif” dotyczącej Stefana Korbońskiego i jego działalności w USA, założonej 31 października 1962 roku
Dokumenty ze sprawy ewidencyjno-operacyjnej kryptonim „Kalif” dotyczącej Stefana Korbońskiego i jego działalności w USA, założonej 31 października 1962 roku
Kwestionariusz Stefana Korbońskiego opracowany 5 kwietnia 1963 roku przez funkcjonariuszy SB w ramach sprawy ewidencyjno-operacyjnej krytponim „Kalif”
Kwestionariusz Stefana Korbońskiego opracowany 5 kwietnia 1963 roku przez funkcjonariuszy SB w ramach sprawy ewidencyjno-operacyjnej krytponim „Kalif”
Kwestionariusz Stefana Korbońskiego opracowany 5 kwietnia 1963 roku przez funkcjonariuszy SB w ramach sprawy ewidencyjno-operacyjnej krytponim „Kalif”
Kwestionariusz Stefana Korbońskiego opracowany 5 kwietnia 1963 roku przez funkcjonariuszy SB w ramach sprawy ewidencyjno-operacyjnej krytponim „Kalif”
Postanowienie z 13 października 1965 roku o zakończeniu sprawy ewidencyjno-operacyjnej kryptonim „Kalif” i złożeniu jej do archiwum Departamentu i MSW z powodu braku możliwośći agentrualnego rozpracowania Stefana Korbońskiego
Postanowienie z 13 października 1965 roku o zakończeniu sprawy ewidencyjno-operacyjnej kryptonim „Kalif” i złożeniu jej do archiwum Departamentu i MSW z powodu braku możliwośći agentrualnego rozpracowania Stefana Korbońskiego
Akta osobowe „cudzoziemca” Stefana Korbońskiego
Akta osobowe „cudzoziemca” Stefana Korbońskiego
Propozycje funkcjonariuszy MSW wpisania polityków emigracyjnych do indeksu osób niepożądanych w PRL
Propozycje funkcjonariuszy MSW wpisania polityków emigracyjnych do indeksu osób niepożądanych w PRL
Pismo w sprawie wpisania Stefana Korbońskiego do indeksu osób niepożądanych w PRL, Warszawa, 18 maja 1972
Pismo w sprawie wpisania Stefana Korbońskiego do indeksu osób niepożądanych w PRL, Warszawa, 18 maja 1972
Propozycje funkcjonariuszy MSW wpisania polityków emigracyjnych do indeksu osób niepożądanych w PRL
Propozycje funkcjonariuszy MSW wpisania polityków emigracyjnych do indeksu osób niepożądanych w PRL
Pisma w sprawie pozostawienia Stefana Korbońskiego w indeksie osób niepożądanych i zakazu wjazdu do Polski, Warszawa, wrzesień 1974 roku
Pisma w sprawie pozostawienia Stefana Korbońskiego w indeksie osób niepożądanych i zakazu wjazdu do Polski, Warszawa, wrzesień 1974 roku
Pismo o niewnoszeniu zastrzeżeń do przyjazdów Stefana Korbońskiego do Polski, Warszawa 28 grudnia 1979 roku
Pismo o niewnoszeniu zastrzeżeń do przyjazdów Stefana Korbońskiego do Polski, Warszawa 28 grudnia 1979 roku
Pisma w sprawie pozostawienia Stefana Korbońskiego w indeksie osób niepożądanych i zakazu wjazdu do Polski, Warszawa, wrzesień 1974 roku
Pisma w sprawie pozostawienia Stefana Korbońskiego w indeksie osób niepożądanych i zakazu wjazdu do Polski, Warszawa, wrzesień 1974 roku
Pismo w sprawie wykreślenia Stefana Korbońskiego z indeksu osób niepożądanych w PRL, Warszawa, 4 stycznia 1980
Pismo w sprawie wykreślenia Stefana Korbońskiego z indeksu osób niepożądanych w PRL, Warszawa, 4 stycznia 1980
Dokumenty dotyczące rozpracowywania Stefana Korbońskiego i jego kontaktów krajowych przez funkcjonariuszy UB z 1955
Dokumenty dotyczące rozpracowywania Stefana Korbońskiego i jego kontaktów krajowych przez funkcjonariuszy UB z 1955
Plany operacyjne działań UB i SB w ramach sprawy agenturalno-grupowej o kryptonimie „Kanał” przeciwko Stefanowi Korbońskiemu
Plany operacyjne działań UB i SB w ramach sprawy agenturalno-grupowej o kryptonimie „Kanał” przeciwko Stefanowi Korbońskiemu
Plany operacyjne działań UB i SB w ramach sprawy agenturalno-grupowej o kryptonimie „Kanał” przeciwko Stefanowi Korbońskiemu
Plany operacyjne działań UB i SB w ramach sprawy agenturalno-grupowej o kryptonimie „Kanał” przeciwko Stefanowi Korbońskiemu
Plany operacyjne działań UB i SB w ramach sprawy agenturalno-grupowej o kryptonimie „Kanał” przeciwko Stefanowi Korbońskiemu
Plany operacyjne działań UB i SB w ramach sprawy agenturalno-grupowej o kryptonimie „Kanał” przeciwko Stefanowi Korbońskiemu
Plany operacyjne działań UB i SB w ramach sprawy agenturalno-grupowej o kryptonimie „Kanał” przeciwko Stefanowi Korbońskiemu
Plany operacyjne działań UB i SB w ramach sprawy agenturalno-grupowej o kryptonimie „Kanał” przeciwko Stefanowi Korbońskiemu
Dokumenty dotyczące rozpracowywania Stefana Korbońskiego i jego kontaktów krajowych przez funkcjonariuszy UB i SB w latach 1953-1956
Dokumenty dotyczące rozpracowywania Stefana Korbońskiego i jego kontaktów krajowych przez funkcjonariuszy UB i SB w latach 1953-1956
Plany operacyjne działań UB i SB w ramach sprawy agenturalno-grupowej o kryptonimie „Kanał” przeciwko Stefanowi Korbońskiemu
Plany operacyjne działań UB i SB w ramach sprawy agenturalno-grupowej o kryptonimie „Kanał” przeciwko Stefanowi Korbońskiemu
Zeznania Stefana Korbońskiego z 30 czerwca 1945 roku
Zeznania Stefana Korbońskiego z 30 czerwca 1945 roku
Zeznania Stefana Korbońskiego z 30 czerwca 1945 roku, ciąg dalszy
Zeznania Stefana Korbońskiego z 30 czerwca 1945 roku, ciąg dalszy
Zeznania Stefana Korbońskiego z 30 czerwca 1945 roku, ciąg dalszy
Zeznania Stefana Korbońskiego z 30 czerwca 1945 roku, ciąg dalszy
Gmach Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie u zbiegu ul. Juliusza Lea i pl. Inwalidów. Widoczne okienka piwnic w których mieścił się areszt, zdjęcie z 1928 roku
Gmach Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie u zbiegu ul. Juliusza Lea i pl. Inwalidów. Widoczne okienka piwnic w których mieścił się areszt, zdjęcie z 1928 roku
Wstecz
Drukuj
Generuj plik PDF
Poleć stronę znajomemu