Stefan Korboński
ur. 2 marca 1901 r. w Praszce,
zm. 23 kwietnia 1989 r. w Waszyngtonie

patriota, ludowiec, żołnierz i polityk
Polskiego Państwa Podziemnego

Twórczość

Pisarski i publicystyczny dorobek Korbońskiego otwiera trylogia W imieniu Rzeczypospolitej, W imieniu Kremla i W imieniu Polski Walczącej. Tom W imieniu Rzeczypospolitej po raz pierwszy opublikował w ramach Biblioteki Kultury Instytut Literacki w Paryżu w 1954 roku, drugie wydanie ukazało się nakładem Gryf Publication Ltd. w Londynie w 1964 roku. W Polsce, gdzie twórczość Korbońskiego objęta była przez cenzurę surowym zakazem publikacji, książkę opublikowano w tzw. drugim obiegu, nakładem wydawnictwa „Krąg” w 1982 roku w Warszawie, a pierwsze pełne wydanie, opracowane przez Andrzeja Krzysztofa Kunerta, ukazało się w Domu Wydawniczym „Bellona” dopiero w 1991 roku. W 2006 roku W imieniu Rzeczypospolitej wydała Fundacja im. Stefana Korbońskiego. W języku angielskim pozycja ta ukazała się trzykrotnie, jako Fighting Warsaw, najpierw nakładem Macmillan Co. w 1957 roku w Nowym Jorku, potem w George Allen & Unwin Ltd. w Londynie w 1958 roku, a następnie, znowu w Nowym Jorku, w 1968 roku w Funk & Wagnalle, A Division of Reader's Digest Book.

Kolejny tom cyklu, W imieniu Kremla, stylizowany na autentyczny dziennik z lat 1945–1947, opublikował w 1956 roku Instytut Literacki w Paryżu, w Polsce natomiast, poza cenzurą, ukazał się on nakładem Wydawnictwa „Vademecum” w 1984 roku. Pełne wydanie wyszło w 1997 roku w Domu Wydawniczym „Bellona” i Oficynie Wydawniczej „Rytm”, ze wstępem Zbigniewa Brzezińskiego i przypisami Andrzeja Krzysztofa Kunerta. Przekład na język angielski nosił tytuł Warsaw in Chains – opublikowano go w 1959 roku, równocześnie w Macmillan Co. w Nowym Jorku i w George Allen & Unwin Ltd. w Londynie. Książka ta doczekała się także przekładu na hiszpański: pod tytułem En el Nombre del Kremlin została wydana przez Editorial Jue w Meksyku w 1965 roku.

W imieniu Polski Walczącej opublikował natomiast po raz pierwszy w 1963 roku Bolesław Świderski w swoim Polish Book House w Londynie. Jako Warsaw in Exile wydano tę książkę w 1966 roku w Nowym Jorku, nakładem Frederic A. Praeger Publishire. W tym samym roku anglojęzyczną wersję opublikowało również George Allen & Unwin Ltd. w Londynie. Kolejna książka Korbońskiego Między młotem a kowadłem ukazała się w Londynie w 1969 roku nakładem Gryf Publications Ltd. Wersję angielską – Between the Hammer and the Anvi – wydrukowało Hippocrene Books w Nowym Jorku w roku 1981.

Niezwykle istotną pozycją w dorobku Korbońskiego jest Polskie Państwo Podziemne – przewodnik po Podziemiu z lat 1939–1945, opublikowane nakładem Instytutu Literackiego w 1975 roku w Paryżu. W 1983 roku książka ukazała się także w Wydawnictwie „Promyk” w Filadelfii. W kraju Polskie Państwo Podziemne wydało w 1981 roku drugoobiegowe wydawnictwo „Krąg”, a następnie w bydgoska „Nasza Przyszłość” w roku 1989. Oficjalną edycję krajową przygotowało wydawnictwo Świat Książki w 2008 roku. W języku angielskim to swoiste kompendium Polskiego Państwa Podziemnego nosiło tytuł The Polish Underground State – A Guide to the Underground 1939–1945. Pierwsze i drugie wydanie ukazało się w 1978 roku w Eest Europan Quarterly i Columbia University Press, natomiast trzeciego książka ta doczekała się w 1981 roku w Nowym Jorku w Hippocrene Books. Korboński należał do grona osób, które spopularyzowały sam termin „Polskie Państwo Podziemne”.

W 1983 roku Bicentennial Publishing Corporation opublikowała w Nowym Jorku Za murami Kremla – opowieść fantastyczną, a w 1987 roku Bohaterów Państwa Podziemnego – jak ich znałem. Wydanie krajowe tej pozycji ukazało się w Warszawie w 1990 roku w oficynie „Omnipress”.
Kolejne dzieło Korbońskiego Polonia Restituta – wspomnienia z dwudziestolecia niepodległości 1918–1939, z przedmową Antoniego Gładysza, opublikowane w wydawnictwie „Promyk” w 1986 roku w Filadelfii, do dziś nie doczekało się edycji krajowej.
Ostatnią książką Korbońskiego było anglojęzyczne The Jews And The Poles In World War II, wydane w Nowym Jorku w 1989 roku nakładem Hippocrene Books. Wydawnictwo „Antyk” opublikowało ją w 1999 roku pt. Polacy, Żydzi i Holocaust.

Bibliografia Korbońskiego obejmuje także wiele listów do redakcji, sprostowań, protestów i wyjaśnień, drukowanych m.in. na łamach takich tytułów jak: „New York Times”, „Washington Post”, „New York Herald Tribune”, „Chicago Herald Tribune”. Szereg jego artykułów opublikowała paryska „Kultura”, a Radio Wolna Europa i Głos Ameryki nadały ponad sto jego przemówień i przeprowadzonych z nim wywiadów. Korboński recenzował również liczne książki wydawane w drugim obiegu, wśród nich Polskie Państwo Podziemne 1939–1945 Władysława Bartoszewskiego.

Publikacje

W imieniu Rzeczypospolitej
W imieniu Rzeczypospolitej
Tadeusz Chciuk-Celt przed biurkiem w RWE
Tadeusz Chciuk-Celt przed biurkiem w RWE
W imieniu Rzeczypospolitej
W imieniu Rzeczypospolitej
W imieniu Rzeczypospolitej
W imieniu Rzeczypospolitej
W imieniu Rzeczypospolitej
W imieniu Rzeczypospolitej
Książka "W imieniu Rzeczypospolitej" była pod fałszywą okładką "Od Polski sanacyjnej do Polski Ludowej" przesyłana do Polski
Książka "W imieniu Rzeczypospolitej" była pod fałszywą okładką "Od Polski sanacyjnej do Polski Ludowej" przesyłana do Polski
W imieniu Kremla
W imieniu Kremla
W imieniu Kremla
W imieniu Kremla
Polskie Państwo Podziemne
Polskie Państwo Podziemne
Polskie Państwo Podziemne
Polskie Państwo Podziemne
Polskie Państwo Podziemne
Polskie Państwo Podziemne
Polskie Państwo Podziemne
Polskie Państwo Podziemne
The Jews i The Poles in World War II
The Jews i The Poles in World War II
W imieniu Polski Walczącej
W imieniu Polski Walczącej
Polacy, Żydzi i Holocaust
Polacy, Żydzi i Holocaust
Bohaterowie państwa podziemnego – jak ich znałem
Bohaterowie państwa podziemnego – jak ich znałem
Za Murami Kremla
Za Murami Kremla
Artykuł S. Korbońskiego w czasopiśmie "Kultura" nr 7/24 z 1949 r.
Artykuł S. Korbońskiego w czasopiśmie "Kultura" nr 7/24 z 1949 r.
Artykuł S. Korbońskiego w czasopiśmie "Kultura" nr 9/71 z 1953 r.
Artykuł S. Korbońskiego w czasopiśmie "Kultura" nr 9/71 z 1953 r.
Artykuł S. Korbońskiego w czasopiśmie "Kultura" nr 11 z 1948 r.
Artykuł S. Korbońskiego w czasopiśmie "Kultura" nr 11 z 1948 r.

Radio Wolna Europa

Audycja w RWE w Nowym Jorku we wrześniu 1953 roku z udziałem m.in., prof. Marka Korowicza i Stefana Korbońskiego
Audycja w RWE w Nowym Jorku we wrześniu 1953 roku z udziałem m.in., prof. Marka Korowicza i Stefana Korbońskiego
Przykłady audycji RWE z udziałem Stefana Korbońskiego
Przykłady audycji RWE z udziałem Stefana Korbońskiego
Przykłady audycji RWE z udziałem Stefana Korbońskiego
Przykłady audycji RWE z udziałem Stefana Korbońskiego
Przykłady audycji RWE z udziałem Stefana Korbońskiego
Przykłady audycji RWE z udziałem Stefana Korbońskiego
Z korespondencji Stefana Korbońskiego do Tadeusza Chciuka-Celta dotyczącej współpracy z RWE
Z korespondencji Stefana Korbońskiego do Tadeusza Chciuka-Celta dotyczącej współpracy z RWE
Z korespondencji Stefana Korbońskiego do Tadeusza Chciuka-Celta dotyczącej współpracy z RWE
Z korespondencji Stefana Korbońskiego do Tadeusza Chciuka-Celta dotyczącej współpracy z RWE
Z korespondencji Stefana Korbońskiego do Tadeusza Chciuka-Celta dotyczącej współpracy z RWE
Z korespondencji Stefana Korbońskiego do Tadeusza Chciuka-Celta dotyczącej współpracy z RWE
Przykłady audycji RWE z udziałem Stefana Korbońskiego
Przykłady audycji RWE z udziałem Stefana Korbońskiego
Przykłady audycji RWE z udziałem Stefana Korbońskiego
Przykłady audycji RWE z udziałem Stefana Korbońskiego
Przykłady audycji RWE z udziałem Stefana Korbońskiego
Przykłady audycji RWE z udziałem Stefana Korbońskiego
Przykłady audycji RWE z udziałem Stefana Korbońskiego
Przykłady audycji RWE z udziałem Stefana Korbońskiego
Przykłady audycji RWE z udziałem Stefana Korbońskiego
Przykłady audycji RWE z udziałem Stefana Korbońskiego
Przykłady audycji RWE z udziałem Stefana Korbońskiego
Przykłady audycji RWE z udziałem Stefana Korbońskiego
Jerzy Giedroyc, założyciel Instytutu Literackiego,  w gabinecie w Maisons-Laffitte, połowa lat sześćdziesiątych
Jerzy Giedroyc, założyciel Instytutu Literackiego, w gabinecie w Maisons-Laffitte, połowa lat sześćdziesiątych
Z korespondencji Jerzego Giedroycia ze Stefanem Korbońskim
Z korespondencji Jerzego Giedroycia ze Stefanem Korbońskim
Z korespondencji Jerzego Giedroycia ze Stefanem Korbońskim
Z korespondencji Jerzego Giedroycia ze Stefanem Korbońskim
Z korespondencji Jerzego Giedroycia ze Stefanem Korbońskim
Z korespondencji Jerzego Giedroycia ze Stefanem Korbońskim
Z korespondencji Jerzego Giedroycia ze Stefanem Korbońskim
Z korespondencji Jerzego Giedroycia ze Stefanem Korbońskim
Z korespondencji Jerzego Giedroycia ze Stefanem Korbońskim
Z korespondencji Jerzego Giedroycia ze Stefanem Korbońskim
Lista bibliotek w Polsce, do których Jerzy Giedroyc przesłał w Imieniu Rzeczypospolitej
Lista bibliotek w Polsce, do których Jerzy Giedroyc przesłał w Imieniu Rzeczypospolitej
Lista bibliotek w Polsce, do których Jerzy Giedroyc przesłał w Imieniu Rzeczypospolitej
Lista bibliotek w Polsce, do których Jerzy Giedroyc przesłał w Imieniu Rzeczypospolitej
Lista bibliotek w Polsce, do których Jerzy Giedroyc przesłał w Imieniu Rzeczypospolitej
Lista bibliotek w Polsce, do których Jerzy Giedroyc przesłał w Imieniu Rzeczypospolitej
Z korespondencji Jerzego Giedroycia ze Stefanem Korbońskim
Z korespondencji Jerzego Giedroycia ze Stefanem Korbońskim
Z korespondencji Jerzego Giedroycia ze Stefanem Korbońskim
Z korespondencji Jerzego Giedroycia ze Stefanem Korbońskim
Z korespondencji Jerzego Giedroycia ze Stefanem Korbońskim
Z korespondencji Jerzego Giedroycia ze Stefanem Korbońskim
Z korespondencji Jerzego Giedroycia ze Stefanem Korbońskim
Z korespondencji Jerzego Giedroycia ze Stefanem Korbońskim
Z korespondencji Jerzego Giedroycia ze Stefanem Korbońskim
Z korespondencji Jerzego Giedroycia ze Stefanem Korbońskim
Z korespondencji Jerzego Giedroycia ze Stefanem Korbońskim
Z korespondencji Jerzego Giedroycia ze Stefanem Korbońskim
Z korespondencji Jerzego Giedroycia ze Stefanem Korbońskim
Z korespondencji Jerzego Giedroycia ze Stefanem Korbońskim
Wstecz
Drukuj
Generuj plik PDF
Poleć stronę znajomemu