Stefan Korboński
born 2 March, 1901 in Praszka
died 23 April 1989 in Washington

patriot, social activist, soldier and politician
of the Polish Underground State

Polish Underground State

Zofia Korbońska, ok. 1940 r.
Zofia Korbońska in the early years of the German occupation
 
Schemat radiostacji  ODR Lwów
Diagram of the Government Delegation in Lvov District radio station
 
Stefan i Zofi a Korbońscy z Jerzym Michalewskim w Podkowie Leśnej, 1941 r.
Stefan and Zofia Korboński with Jerzy Michalewski in Podkowa Leśna, 1941
 
Zofia i Stefan Korbońscy na skrzyni samochodu ciężarowego uciekają z Warszawy przed aresztowaniem przez Gestapo, 1942 r.
Zofia and Stefan Korboński on a truck
escaping from the Gestapo, 1942
 
Kenkarta Stefana Korbońskiego wystawiona na nazwisko „Jan Bujnicki”
Kenkarta Stefana Korbońskiego wystawiona na nazwisko „Jan Bujnicki”
 
Kenkarta Zofi i Korbońskiej wystawiona na nazwisko „Zofia Bujnicka”
Zofia Korbońska’s
Kennkarte in the name
of Zofia Bujnicka
 
Kartki żywnościowe Zofi i i Stefana Korbońskich
Zofia and
Stefan
Korboński’s
food ration
coupons
 
Kartki żywnościowe Zofi i i Stefana Korbońskich
Zofia and
Stefan
Korboński’s
food ration
coupons
 
Kronika Walki Cywilnej”, 24 czerwca 1941 r.
“Kronika Walki
Cywilnej”, a magazine
published by the
Directorate of Civilian
Resistance, No 1
of 24 June 1941
 
Depesza przesyłana przez Korbońskiego do Londynu informująca o sytuacji w Polsce
Telegrams on the extermination
of Jews in Poland
 
Radiomechanik Józef Stankiewicz „Ziutek”, 1943 rok
Radio mechanic
Józef Stankiewicz “Ziutek”,
1943
 
Stefan i Zofia Korbońscy w Podkowie Leśnej po ucieczce z Warszawy spowodowanej „wpadką” radiostacji, 11listopada 1943 roku
Stefan and Zofia Korboński
in Podkowa Leśna
after their escape
from Warsaw in the
wake of exposure
of the “Świt”
radio station,
11 November 1943
 
„Biuletyn Informacyjny” Kierownictwa Walki Podziemnej, 19 sierpnia 1943 r.
“Biuletyn Informacyjny”, the Home Army’s principal organ, No 33 of 19 August 1943
 
Depesza ministra Zygmunta Berezowskiego z Londynu do Departamentu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przy Delegaturze Rządu na Kraj, 26 stycznia 1945 r.
Telegram from minister Zygmunt Berezowski, dated 26 January 1945, to the Government Delegation for
Poland’s Department of the Ministry of Internal Affairs instructing the Delegation to remain underground
 
Przykłady depesz nadawanych z radiostacji „Świt” o sytuacji w Polsce
Telegrams sent by Korboński
to London reporting
on the situation in Poland
 
Przykłady depesz nadawanych z radiostacji „Świt” o sytuacji w Polsce
Telegrams sent by Korboński
to London reporting
on the situation in Poland
 
Przykłady depesz nadawanych z radiostacji „Świt” o sytuacji w Polsce
Telegrams sent by Korboński
to London reporting
on the situation in Poland
 
Przykłady depesz nadawanych z radiostacji „Świt” o sytuacji w Polsce
Telegrams sent by Korboński
to London reporting
on the situation in Poland
 
Przykłady depesz nadawanych z radiostacji „Świt” o sytuacji w Polsce
Telegrams sent by Korboński
to London reporting
on the situation in Poland
 
Przykłady depesz nadawanych z radiostacji „Świt” o sytuacji w Polsce
Telegrams sent by Korboński
to London reporting
on the situation in Poland
 
Przykłady depesz nadawanych z radiostacji „Świt” o sytuacji w Polsce
Telegrams sent by Korboński
to London reporting
on the situation in Poland
 
Obwieszczenie Kierownictwa Walki Podziemnej w sprawie przemiału zboża
Announcements of the Directorate
of Underground Resistance
 
Obwieszczenie Kierownictwa Walki Podziemnej w sprawie ochrony lasów
Announcements of the Directorate
of Underground Resistance
 

 

Wstecz
Drukuj
Generuj plik PDF
Poleć stronę znajomemu