Stefan Korboński
born 2 March, 1901 in Praszka
died 23 April 1989 in Washington

patriot, social activist, soldier and politician
of the Polish Underground State

Politician at Home

Manifestacja Wielkopolan na cześć Stanisława Mikołajczyka, obok wicepremiera Stefan Korboński, Poznań 5 lipca 1945 r.
Demonstration of the inhabitants of Great Poland in support of Stanisław Mikołajczyk, standing next to the Deputy Prime Minister is Stefan Korboński, Poznań, 5 July 1945
 
Stefan Korboński wygłasza referat polityczny na zebraniu statutowym PSL dzielnicy Warszawa-Śródmieście 8 września 1946 r.
Stefan Korboński delivering a political lecture at the statutory meeting
of the Polish Peasant Party’s Central Warsaw Branch on 8 September 1946
 
Przed lokalem Polskiego Stronnictwa Ludowego stoją od lewej: Franciszek Wójcik, Stanisław Mikołajczyk, Stefan Korboński, Stefan Siudak
Standing in front of the Polish Peasant Party’s premises, from left: Franciszek Wójcicki,
Stanisław Mikołajczyk, Stefan Korboński, Warsaw, 1946. 
 
Stefan Korboński przemawia na posiedzeniu PSL
Speech by Stefan Korboński at the Polish Peasant Party’s meeting
 
Pierwszy od lewej Stefan Korboński
Funeral of Maciej Rataj, from left: Stefan Korboński
 
Legitymacja Stefana Korbońskiego, posła na Sejm Ustawodawczy, 12 lutego 1947 r.
Stefan Korboński’s
Polish MP card
issued in 1947
 
Drugi od lewej Stefan Korboński
Second from left Stefan Korboński
 
Maciej Rataj, marszałek Sejmu, członek Naczelnego Komitetu Wykonawczego Stronnictwa Ludowego 1931–1939 r.
Maciej Rataj, Speaker
of the Polish Sejm, member
of Committee of the Peasant
Party in 1931–1939
 
Stanisław Mikołajczyk, członek Naczelnego Komitetu Wykonawczego Stronnictwa Ludowego 1931–1939 r.
Stanisław Mikołajczyk,
member of the Chief Executive
Committee of the Peasant Party
in 1931–1939
 
Wincenty Witos
Wincenty Witos
 
Stanisław Mikołajczyk
Stanisław Mikołajczyk
 
Pismo Ministerstwa Sprawiedliwości do Stefana Korbońskiego w sprawie złożenia zeznań na procesie Hansa Franka, 19 października 1945
Letter from the Polish Ministry of Justice dated 19 September 1945
to Stefan Korboński on testimony in connection with Hans Frank’s trial
 
Lista czołowych kandydatów PSL. Członkowie b. Komendy Głównej BCH, „Gazeta Ludowa”
Lista czołowych kandydatów PSL. Członkowie b. Komendy Głównej BCH, „Gazeta Ludowa”
 
Informacje z wydawanej przez Polskie Stronnictwo Ludowe „Gazety Ludowej” o wyborach do Sejmu w styczniu 1947 r., numery list wyborczych.
Informacje z wydawanej przez Polskie Stronnictwo Ludowe „Gazety Ludowej” o wyborach do Sejmu w styczniu 1947 r., numery list wyborczych.
 
Zaświadczenie o awansie Stefana Korbońskiego do stopnia majora
Certificate from the former
Commander-in-Chief
of the Peasants’ Battalions
on the promotion of Stefan
Korboński to the rank
of major dated
 
Zaświadczenie Stefana Korbońskiego o ujawnieniu się w związku z likwidacją Batalionów Chłopskich
Certificate
of disclosure issued
to Stefan Korboński by
the Registration Committee
for the liquidation of the
former Peasants’ Battalions
 
 
Odezwa SL w 18. rocznicę bitwy warszawskiej 1920 r.
Appeal by the Peasant Party on the 18th anniversary of the 1920 Battle of Warsaw
 
Ulotka nawołująca do bojkotu wyborów
Appeals by the Peasant Party to peasants, 1930s
 
Pismo do Zarządów Kół Stronnictwa Ludowego powiatu tarnowskiego
Circular letter or the Tarnów County Board of the Peasant Party marking the 18th anniversary of the 1920 Battle of Warsaw
 
Ulotka Stronnictwa Ludowego
Appeals by the Peasant Party to peasants, 1930s
 
Wstecz
Drukuj
Generuj plik PDF
Poleć stronę znajomemu