Stefan Korboński
born 2 March, 1901 in Praszka
died 23 April 1989 in Washington

patriot, social activist, soldier and politician
of the Polish Underground State

Politician in exile

Po przylocie z Londynu na lotnisku La Guardia w Nowym Jorku 26.09.47 r., od lewej: Arthur Bliss Lane, Stanisław Mikołajczyk, Zofia Korbońska, Kazimierz Bagiński, Paulina Bagińska; z tyłu za żoną Stefan Korboński, za nim Paweł Zaleski
Upon arrival from London at the La Guardia airport in New York
on 26 September 1947, from left: Arthur Bliss Lane, Stanisław Mikołajczyk,
Zofia Korbońska, Kazimierz Bagiński, Paulina Bagińska; at the back,
behind his wife, Stefan Korboński, with Paweł Zaleski behind him
 
Stefan Korboński przemawiający podczas manifestacji przed siedzibą ACEN
Stefan Korboński speaking at a demonstration in front of the offices of the Assembly
of Captive European Nations (ACEN) in New York
 
Siedziba Assembly of Captive European Nations w Nowym Jorku
Front of the building housing
the ACEN offices in New York
 
Spotkanie Sekretarza Stanu Johna Fostera Dullesa z delegacją ACEN w siedzibie Departamentu Stanu USA, od lewej stoją: G.Bessenyey, B.Poste, S.Korboński, V.Māsēns, J.F.Dulles, G.Dymitrow, V.Sidzikauskas, L.Vahter, C.Vişoianu,H.Dosti, J.Slávik, 9.01.1956 r.
Meeting of the Secretary
of State John Foster Dulles
with the ACEN delegation at the
State Department, 9 January
1956; standing from left: George
Bessenyey, Brutus Poste, Stefan
Korboński, Vilis Māsēns, John
Foster Dulles, Georgi Dimitrov,
Vaclovas Sidzikauskas, Leonard
Vahter, Constantin Vişoianu,
Hasan Dosti, Juraj Slávik
 
Delegacja ACEN składająca wieniec przy grobie gen. José de San Martina w Buenos Aires, Stefan Korboński stoi trzeci z prawej, 1 października 1956 r.
ACEN delegation at wreath-laying ceremony at the grave
of Gen. José de San Martín in Buenos Aires; Stefan
Korboński wearing a light-colored coat, 1 October 1956.
 
Delegacja ACEN składająca wieniec przy grobie gen. José de San Martina w Buenos Aires, Stefan Korboński stoi trzeci z prawej, 1 października 1956 r.
ACEN delegation at wreath-laying ceremony at the grave
of Gen. José de San Martín in Buenos Aires; Stefan
Korboński wearing a light-colored coat, 1 October 1956
 
Zebranie przedstawicieli ACEN w Nowym Jorku, 1958 r.
Meeting of the ACEN representatives in New York in 1958; Stefan Korboński sitting sixth from right
 
Pezydent USA Harry Truman ogląda w Chicago wystawę „Imperium Sowieckie” w towarzystwie Stefana Korbońskiego i sędziego Roberta W. Hansena, 1958 r.
Former President Harry Truman visiting the ACEN exhibition “The Soviet Empire”, attended
by Stefan Korboński and Judge Robert W. Hansen in Chicago on 6 August 1958
 
Stefan Korboński z delegacją ACEN w Japonii, 30 stycznia 1959 roku
Stefan Korboński with
the ACEN delegation in Japan,
30 January 1959
 
List Stefana Korbońskiego do Jana Starzewskiego informujący go o działaniach ACEN, 16 maja 1968 r. cz.1
Letter from Stefan Korboński
to Jan Starzewski, Minister of Foreign
Affairs of the Polish Government
in Exile, dated 16 May 1968, reporting
on the ACEN activities
 
List Stefana Korbońskiego do Jana Starzewskiego informujący go o działaniach ACEN, 16 maja 1968 r. cz.2
Letter from Stefan Korboński
to Jan Starzewski, Minister of Foreign
Affairs of the Polish Government
in Exile, dated 16 May 1968, reporting
on the ACEN activities
 
List Stefana Korbońskiego do Jana Starzewskiego informujący go o działaniach ACEN, 16 maja 1968 r. cz.3
Letter from Stefan Korboński
to Jan Starzewski, Minister of Foreign
Affairs of the Polish Government
in Exile, dated 16 May 1968, reporting
on the ACEN activities
 
Ofi cerowie armii koreańskiej pokazują delegacji ACEN linię frontu pod Pan Mun Jon, w środku, z lornetką – Stefan Korboński, luty 1959 r.
ACEN delegation.
Stefan Korboński (in the
middle, with binoculars)
accompanied by
South Korean officers,
watching fortifications
on the front near
Pan Mun Jon,
February 1959
 
Spotkanie z senatorami USA Johnem Rooneyem i Robertem F. Kennedym, Stefan Korboński stoi drugi z prawej.
Meeting of the ACEN delegation with Robert
F. Kennedy at the office of Congressman
John Rooney; Stefan Korboński standing
second from right
 
Stefan Korboński (w środku) z delegacją ACEN w Atenach, 16 marca 1959 r.
ACEN delegation in Athens, 16 March 1959, Stefan
Korboński standing in the middle
 
Spotkanie przedstawicieli ACEN z premierem Kanady Lesterem Pearsonem, Stefan Korboński stoi drugi z lewej, listopad 1962 r.
Meeting of the ACEN representatives with Prime Minister of Canada Lester Pearson; Stefan Korboński second from left, November 1962
 
Druk ACEN dotyczący spotkania w Departamencie Stanu USA, 28 maja 1985 r.
Document dated 28 May 1985,
concerning a visit by a delegation
of the Assembly to the State
Department
 
Wydany w Nowym Jorku komunikat ACEN o przyznaniu Stefanowi Korbońskiemu Medalu Legionu Amerykańskiego, 14 lipca 1979 r.
ACEN statement on the award of the Medal
of Valor to Stefan Korboński by the American
Legion, New York, 14 July 1979
 
Stefan Korboński przemawiający na zjeździe ACEN w Paryżu na przełomie lat 70. i 80.
Stefan Korboński speaking at the ACEN
Convention in Paris, late 1960s/early 1970s
 
Wizytówka Stefana Korbońskiego, prezesa ACEN
Business card of Stefan Korboński, Chairman of the ACEN
218-
 
Stefan Korboński przemawia na uroczystej akademii w Detroit poświęconej 15. rocznicy Powstania Warszawskiego, sierpień 1959 r.
Stefan Korboński speaking at celebrations marking
the 15th anniversary of the Warsaw Rising, Detroit, August 1959
 
Obchody 20. rocznicy Powstania Warszawskiego u prezydenta Lyndona B. Johnsona; Stefan Korboński stoi pierwszy z lewej, sierpień 1964 r.
Commemoration of the 20th anniversary of the Warsaw Rising with President
Lyndon B. Johnson; Stefan Korboński standing first from left, August 1964
 
Stefan Korboński dziękuje Lyndonowi A. Johnsonowi za proklamowanie 1 sierpnia 1964 r. Dniem Powstania Warszawskiego
Stefan Korboński
thanking President
Lyndon B. Johnson
for declaring
1 August 1964
the Day of the
Warsaw Rising
 
Stefan Korboński przemawiający na uroczystościach 20. rocznicy Powstania Warszawskiego w waszyngtońskim Hotelu Statler-Hilton, sierpień 1964 r.
Celebrations marking the 20th anniversary
of the Warsaw Rising at the Statler-Hilton Hotel
in Washington. August 1964
 
Uroczystości 20. rocznicy Powstania Warszawskiego w waszyngtońskim Hotelu Statler-Hilton. Przemawia: John A. Gronouski,  sierpień 1964 r.
Celebrations marking the 20th anniversary
of the Warsaw Rising at the Statler-Hilton Hotel
in Washington. Speaking, i,
John A. Gronouski
August 1964
 
Uroczystości 20. rocznicy Powstania Warszawskiego w waszyngtońskim Hotelu Statler-Hilton. Przemawia: gen. Tadeusz Bór-Komorowski,  sierpień 1964 r.
Celebrations marking the 20th anniversary
of the Warsaw Rising at the Statler-Hilton Hotel
in Washington. Speaking, Gen. Tadeusz Bór-Komorowski,
August 1964
 
Spotkanie u ambasadora Johna B. Gronouskiego z okazji 20. rocznicy Powstania Warszawskiego, w środku gen. Tadeusz Bór-Komorowski, ambasador i Stefan Korboński
Meeting to mark the 20th anniversary of the Warsaw Rising with John A. Gronouski,
US ambassador to Poland in 1965–1969; third from left Gen. Tadeusz Bór-Komorowski,
fourth – John A. Gronouski, fifth – Stefan Korboński
 
Informacja o wystąpieniu Stefana Korbońskiego przeciwko zarzutom wobec AK o współudział w hitlerowskim ludobójstwie Żydów, "Jutro Polski" 1977, nr 11-12
Note on the statement by Stefan Korboński
concerning accusations of the Home Army’s
alleged involvement in the Nazi genocide
of the Jews, “Jutro Polski”, No 11–12 of 1977
 
Zjazd żołnierzy AK w Londynie w 1963 r.; stoją od lewej: Jadwiga Wolska-Nowakowa ps. "Greta", NN, Stefan Korboński, Tamara Karren-Zagórska, Aniela Jachnikowa, Zofia Korbońska, Wacław Zagórski
Convention of the Home Army soldiers in London in 1963; standing from left: Jadwiga Wolska-Nowakowa
“Greta”, unidentified person, Stefan Korboński, Tamara Karren-Zagórska, Aniela Jachnikowa, Zofia
Korbońska, Wacław Zagórski
 
S. Korboński przemawia na zjeździe AK i Polskiego Państwa Podziemnego w Londynie; siedzą za stołem od lewej: NN, Tadeusz Zawadzki-Żenczykowski, Andrzej Pomian, lata sześćdziesiąte
Stefan Korboński speaking at a convention
of the Home Army and the Polish Underground
State in London; sitting at the table, from
left: unidentified person, Tadeusz Zawadzki-
-Żenczykowski, Andrzej Pomian, 1960s
 
Stefan Korboński wśród działaczy Kongresu Polonii Amerykańskiej, drugi od lewej stoi Stanisław Mikołajczyk, czwarty Karol Rozmarek, prezes Kongresu.
Stefan Korboński at a meeting of the Polish American Congress; standing: second from left,
Stanisław Mikołajczyk, fourth from left, PAC President Karol Rozmarek, mid-1960s
 
Przyjęcie na cześć gen. Władysława Andersa w waszyngtońskim domu Korbońskich, od lewej siedzą Zofia Korbońska, gen. W. Anders, Stefan Korboński, Irena Bogdańska- Anders, wrzesień 1969 r.
A party in honor
of Gen. Władysław
Anders at the Korbońskis’
Washington home in
September 1969; sitting
from left: Zofia Korbońska,
Gen. Władysław Anders,
Stefan Korboński, Irena
Bogdańska-Anders
 
Prezydent Rzeczypospolitej Edward Raczyński składający wizytę Stefanowi Korbońskiemu w Waszyngtonie
President of Poland
in Exile Edward Raczyński
on a visit at the Korbońskis’
in Washington, 1970s
 
Delegacja ACEN w Koeri Południowej w lutym 1959 roku
ACEN delegation in South Korea, February 1959
 
Zofia i Stefan Korbońscy na balu charytatywnym kombatantów
Zofia and Stefan
Korboński at
a veterans’ charity
ball, 1960s
 
Barbara i Józef Podolscy oraz Zofia i Stefan Korbońscy podczas Balu Millennium w hotel Statler-Hilton w Waszyngtonie, 1966 rok
Barbara and Józef Podolski with Zofia and Stefan Korboński
at the Millennium Ball at the Statler-Hilton Hotel in Washington, 1966
 
Delegacja ACEN w Japonii 30 I 1959 roku
ACEN delegation in Japan, 30 January, 1959
 
Delegacja ACEN w Japonii 30 I 1959 roku
ACEN delegation in Japan, 30 January, 1959
 
Delegacja ACEN w Japonii 30 I 1959 roku
ACEN delegation in Japan, 30 January, 1959
 
S. Korboński na jednym z bankietów emigracji politycznej w Waszyngtonie, połowa lat sześćdziesiątych
Stefan Korboński at a banquet of the political émigré
community in Washington, mid-1960s
 
Zofia i Stefan Korbońscy wśród Akowców przed kościołem polskim pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli w Londynie na zjeździe corocznym AK w 1963 roku
Zofia and Stefan Korboński among the Home Army soldiers in front of the St. Andrew Bobola Polish church in London, during an annual Home Army reunion in 1963
 
Zofia i Stefan Korbońscy wśród znajomych na zjeździe AK w Londynie w 1963 roku; od lewej: J. Wolska-Nowakowa, NN, S. Korboński, T. Zagórska, A. Jachnikowa, Z. Korbońska, W. Zagórski
Convention of the Home Army soldiers in London in 1963; standing from left: Jadwiga Wolska-Nowakowa
“Greta”, unidentified person, Stefan Korboński, Tamara Karren-Zagórska, Aniela Jachnikowa, Zofia
Korbońska, Wacław Zagórski
 
Uchwały Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL na emigracji kwiecień 1949 roku
Resolutions
of the Chief Executive
Committee of the
Polish Peasant Party
in exile, April 1949
 
Uchwały Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL na emigracji kwiecień 1949 roku
Resolutions
of the Chief Executive
Committee of the
Polish Peasant Party
in exile, April 1949
 
Projekt akcji zjednoczeniowej PSL opracowany przez  Komitet Zagraniczny PSL w Waszyngtonie 10 kwietnia 1967 roku
Proposal for the Polish Peasant Party’s unification operation prepared
by the Foreign Committee of the Party in Washington, dated 10 April 1967
 
Projekt akcji zjednoczeniowej PSL opracowany przez  Komitet Zagraniczny PSL w Waszyngtonie 10 kwietnia 1967 roku
Proposal for the Polish Peasant Party’s unification operation prepared
by the Foreign Committee of the Party in Washington, dated 10 April 1967
 
Z korespondencji Stefana Korbońskiego do działaczy PSL na emigracji: Stanisława Bańczyka, Bolesława Biłogana i Franciszka Wilka
Stefan Korboński’s letters to activists
of the Polish Peasant Party in exile:
Stanisław Bańczyk, Bolesław Biłogan
and Franciszek Wilk
 
Obchody rocznicy Powstania Warszawskiego w Waszyngtonie w latach 60. Siedzi pierwszy od lewej Stefan Korboński
Anniversary celebrations of the Warsaw Rising in Washington in the 60s. Sitting first from the left is Stefan Korboński
 
Z korespondencji Stefana Korbońskiego do działaczy PSL na emigracji: Stanisława Bańczyka, Bolesława Biłogana i Franciszka Wilka
Stefan Korboński’s letters to activists
of the Polish Peasant Party in exile:
Stanisław Bańczyk, Bolesław Biłogan
and Franciszek Wilk
 
Z korespondencji Stefana Korbońskiego do działaczy PSL na emigracji: Stanisława Bańczyka, Bolesława Biłogana i Franciszka Wilka
Stefan Korboński’s letters to activists
of the Polish Peasant Party in exile:
Stanisław Bańczyk, Bolesław Biłogan
and Franciszek Wilk
 
Zdjęcie Ze zjazdu AK w Londynie, od lewej: A. Pomian, S. Korboński, T. Zawadzki-Żeńczykowski, NN
A photograph from the Home Army reunion in London, from the left: A. Pomian, S. Korboński, T. Zawadzki-Żeńczykowski, unknown
 
Stefan Korboński wita się ze Zbigniewem Brzezińskim w Białym Domu, 1978 r.
Stefan Korboński
with Zbigniew
Brzeziński at the
White House,
1978
 
List Stefana Korbońskiego do prezydenta Jimmy’ego Cartera z 19 września 1979 roku
Letter from Stefan Korboński to President Jimmy
Carter dated 19 September 1979
 
Stefan Korboński wita się z prezydentem USA Jimmym Carterem w Białym Domu, 3 sierpnia 1979 r.
President
Carter with
Stefan Korboński
at a meeting at the
White House with
representatives
of the Polish émigré
community marking
the 35th anniversary
of the Warsaw
Rising
 
Stefan Korboński w grupie kombatantów AK i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Rzymie w 1973 rok
Stefan Korboński with a group of Home Army veterans and Polish Armed Forces in the West, Rome 1973
 
List sekretarza prezydenta Jimmy’ego Cartera do Stefana Korbońskiego z 18 października 1979 roku z podziękowaniem za książkę Fighting Warsaw ofiarowaną prezydentowi
Letter from President Jimmy Carter’s secretary
to Stefan Korboński dated 18 October 1979,
thanking him for the book Fighting Warsaw
sent to the president
 
Stefan Korboński wręcza Krzyż Armii Krajowej Prezydentowi USA Ronaldowi Reaganowi podczas obchodów 40. rocznicy Powstania Warszawskiego w Białym Domu, 1984 r.
Stefan Korboński
presenting the
Home Army Cross
to President Ronald
Reagan at the
White House during
celebration of the
40th anniversary of
the Warsaw Rising
 
Stefan Korboński wręcza Krzyż Armii Krajowej Prezydentowi USA Ronaldowi Reaganowi podczas obchodów 40. rocznicy Powstania Warszawskiego w Białym Domu, 1984 r.
Stefan Korboński
presenting the
Home Army Cross
to President Ronald
Reagan at the
White House during
celebration of the
40th anniversary of
the Warsaw Rising
 
Stefan Korboński wśród uczestników spotkania z papieżem Janem Pawłem II w Waszyngtonie, październik 1979 r.
Stefan Korboński among
participants of a meeting
with Pope John Paul II
in Washington
in October 1979
 
Uroczystości nadania Stefanowi Korbońskiemu Medalu Sprawiedliwy wśród Narodów Świata przez Yad Vashem w Ambasadzie Izraela w Waszyngtonie 30 kwietnia 1981 roku
Celebrations
of the award
of the Righteous
among the
Nations Medal
by Yad Vashem
at the Israeli
Embassy
in Washington,
30 April 1981
 
# #1Informacje o nadaniu Stefanowi Korbońskiemu Medalu Sprawiedliwy wśród Narodów Świata Yad Vashem, 30 kwietnia 1981 roku
Information on the award
of the Righteous among
the Nations Medal
to Stefan Korboński
by Yad Vashem,
30 April 1981
 
Fragment artykułu Stefana Korbońskiego Polska pomoc dla getta, ogłoszonego w „The Jewish Week” 13 maja 1983 roku, „Jutro Polski” 1983, nr 5–6
A part of the article by Stefan Korboński
Polish Assistance to the Ghetto, published
in “The Jewish Week” on 13 May 1983;
“Jutro Polski” No 5–6, 1983
 
Uroczystości nadania Stefanowi Korbońskiemu Medalu Sprawiedliwy wśród Narodów Świata przez Yad Vashem w Ambasadzie Izraela w Waszyngtonie 30 kwietnia 1981 roku
Celebrations
of the award
of the Righteous
among the
Nations Medal
by Yad Vashem
at the Israeli
Embassy
in Washington,
30 April 1981
 
Uroczystości nadania Stefanowi Korbońskiemu Medalu Sprawiedliwy wśród Narodów Świata przez Yad Vashem w Ambasadzie Izraela w Waszyngtonie 30 kwietnia 1981 roku
Celebrations
of the award
of the Righteous
among the
Nations Medal
by Yad Vashem
at the Israeli
Embassy
in Washington,
30 April 1981
 
Zofia i Stefan Korbońscy na prywatnej audiencji u papieża Pawła VI, 13 października 1963 r.
Zofia and Stefan
Korboński at a private
audience with Pope Paul VI,
13 October 1963
 
Stefan Korboński wśród uczestników spotkania z papieżem Janem Pawłem II w Waszyngtonie, październik 1979 r.
Stefan Korboński among
participants of a meeting
with Pope John Paul II
in Washington
in October 1979
Wstecz
Drukuj
Generuj plik PDF
Poleć stronę znajomemu