Stefan Korboński
born 2 March, 1901 in Praszka
died 23 April 1989 in Washington

patriot, social activist, soldier and politician
of the Polish Underground State

„The People’s Enemy”

Protokół rewizji przeprowadzonej 27.10.1947 roku przez funkcjonariusza Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego ppor. Jana Gomółkę w mieszkaniu Korbońskich w Podkowie Leśnej przy ul. Bukowej nr 4 po ucieczce Stefana Korbońskiego
Report on a search of the Korbońskis’ flat in Podkowa Leśna at 4, Bukowa Street,
carried out on 27 October 1947 by the officer of the Ministry of Public Security
2nd Lt Jan Gomółka after Stefan Korboński’s escape
 
Protokół opieczętowania przez funkcjonariusza MBP ppor. Jana Gomółkę mieszkania Stefana Korbońskiego w Podkowie Leśnej z 27.10.1947 roku oraz protokół zdjęcia pieczęci przez funkcjonariuszy MBP z 5.01.1948 roku
Report on the sealing of Stefan Korboński’s flat in Podkowa Leśna at 4, Bukowa Street,
on 27 October 1947 by the officer of the Ministry of Public Security 2nd Lt Jan Gomółka,
and a report of 5 January 1948 on seal removal by MPS officers from Stefan Korboński’s flat
 
Protokół rewizji przperowadzonej 5.01.1948 roku przez funkcjonariuszy MBP w mieszkaniu Stefana Korbońskiego w Podkowie Leśnej
Report on a search carried out on 5 January 1948 by Ministry of Public Security
officers at Stefan Korboński’s flat in Podkowa Leśna
 
Notatka informacyjna z 7 sierpnia 1951 roku dotycząca śledztwa prowadzonego przeciwko Stefanowi Korbońskiemu przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego
Memorandum dated 7 August 1951 on an inquiry
by the Ministry of Public Security against Stefan Korboński
 
Raport specjalny kierownika WUBP w Krakowie mjr. Jana Bieleckiego z 29 czerwca 1945 roku do ministra bezpieczeństwa publicznego w sprawie zatrzymania i aresztowania Stefana Korbońskiego
Special report by the head of the Voivodship Public Security Office in Cracow Maj. Jan Bielecki, dated
29 June 1945, to the Minister of Public Security on the apprehension and arrest of Stefan Korboński
 
Protokół przesłuchania Stefana Korbońskiego, Warszawa  3 lipca 1945 roku #6
Stefan Korboński’s interrogation minutes, Warsaw, 3 July 1945
 
Protokół przesłuchania Stefana Korbońskiego, Warszawa  8 lipca 1945 roku
Stefan Korboński’s interrogation minutes, Warsaw, 8 July 1945
 
Protokół przesłuchania Stefana Korbońskiego, Warszawa  8 lipca 1945 roku
Stefan Korboński’s interrogation minutes, Warsaw, 8 July 1945
 
Protokół przesłuchania Stefana Korbońskiego przez kpt. Józefa Różańskiego, Warszawa  9 lipca 1945 roku
Minutes of Stefan Korboński’s interrogation by Capt. Józef Różański dated 9 July 1945
 
Protokół przesłuchania Stefana Korbońskiego przez kpt. Józefa Różańskiego, Warszawa  9 lipca 1945 roku
Minutes of Stefan Korboński’s interrogation by Capt. Józef Różański dated 9 July 1945
 
Protokół przesłuchania Stefana Korbońskiego, Warszawa  30 marca 1946 roku
Stefan Korboński’s interrogation minutes, Warsaw, 30 March 1946
 
Protokół zatrzymania i rewizji u Zofii i Stefana Korbońskich, Kraków, 29 czerwca 1945 roku
Report on the apprehension and search of Zofia and Stefan Korboński, Cracow, 29 June 1945
 
Dokumenty dotyczące rozpracowywania Stefana Korbońskiego i jego kontaktów krajowych przez funkcjonariuszy UB i SB w latach 1953-1956
Documents on the surveillance of Stefan Korboński and his contacts in Poland by the secret political police (Bezpieka) officers in 1953–1956
 
Dokumenty dotyczące rozpracowywania Stefana Korbońskiego i jego kontaktów krajowych przez funkcjonariuszy UB i SB w latach 1953-1956
Documents on the surveillance of Stefan Korboński and his contacts
in Poland by the secret political police (Bezpieka) officers in 1953–1956
 
Dokumenty dotyczące rozpracowywania Stefana Korbońskiego i jego kontaktów krajowych przez funkcjonariuszy UB i SB w latach 1953-1956
Documents on the surveillance of Stefan Korboński and his contacts in Poland by the secret political police (Bezpieka) officers in 1953–1956
 
Dokumenty dotyczące rozpracowywania Stefana Korbońskiego i jego kontaktów krajowych przez funkcjonariuszy UB i SB w latach 1953-1956
Documents on the surveillance of Stefan Korboński and his contacts in Poland by the secret political police (Bezpieka) officers in 1953–1956
 
Postanowienie o założeniu sprawy agenturalno-grupowej o kryptonimie „Kanał” dotyczącej Stefana Korbońskiego i jego krajowych kontaktów, Warszawa, 30 maja 1955 roku
Decision to start a group surveillance case codenamed “Canal”
against Stefan Korboński and his contacts in Poland, Warsaw, 30 May 1955
 
Postanowienie o założeniu sprawy agenturalno-grupowej o kryptonimie „Kanał” dotyczącej Stefana Korbońskiego i jego krajowych kontaktów, Warszawa, 30 maja 1955 roku
Decision to start a group surveillance case codenamed “Canal”
against Stefan Korboński and his contacts in Poland, Warsaw, 30 May 1955
 
Arkusz rejestracyjny Stefana Korbońskiego, rozpracowanego w ramach sprawy agenturalno-grupowej o kryptonimie „Kanał”, 1956 rok
Registration sheet of Stefan Korboński, who was placed under close watch as part of the group surveillance case codenamed “Canal”, 1955
 
Dokumenty dotyczące rozpracowywania Stefana Korbońskiego i jego kontaktów krajowych przez funkcjonariuszy UB z 1955 roku
Documents on the surveillance
of Stefan Korboński and his
contacts in Poland by Bezpieka
officers in 1955
 
Dokumenty dotyczące rozpracowywania Stefana Korbońskiego i jego kontaktów krajowych przez funkcjonariuszy UB z 1955 roku
Documents on the surveillance
of Stefan Korboński and his
contacts in Poland by Bezpieka
officers in 1955
 
Dokumenty ze sprawy ewidencyjno-operacyjnej kryptonim „Kalif” dotyczącej Stefana Korbońskiego i jego działalności w USA, założonej 31 października 1962 roku
Documents from
the operational
investigation
case codenamed
„Caliph” concerning
Stefan Korboński
and his activities
in the USA,
initiated on
31 October 1962
 
Dokumenty ze sprawy ewidencyjno-operacyjnej kryptonim „Kalif” dotyczącej Stefana Korbońskiego i jego działalności w USA, założonej 31 października 1962 roku
DDocuments from
the operational
investigation
case codenamed
„Caliph” concerning
Stefan Korboński
and his activities
in the USA,
initiated on
31 October 1962
 
Dokumenty ze sprawy ewidencyjno-operacyjnej kryptonim „Kalif” dotyczącej Stefana Korbońskiego i jego działalności w USA, założonej 31 października 1962 roku
Documents from
the operational
investigation
case codenamed
„Caliph” concerning
Stefan Korboński
and his activities
in the USA,
initiated on
31 October 1962
 
Dokumenty ze sprawy ewidencyjno-operacyjnej kryptonim „Kalif” dotyczącej Stefana Korbońskiego i jego działalności w USA, założonej 31 października 1962 roku
Documents from
the operational
investigation
case codenamed
„Caliph” concerning
Stefan Korboński
and his activities
in the USA,
initiated on
31 October 1962
 
Dokumenty ze sprawy ewidencyjno-operacyjnej kryptonim „Kalif” dotyczącej Stefana Korbońskiego i jego działalności w USA, założonej 31 października 1962 roku
Documents from
the operational
investigation
case codenamed
„Caliph” concerning
Stefan Korboński
and his activities
in the USA,
initiated on
31 October 1962
 
Kwestionariusz Stefana Korbońskiego opracowany 5 kwietnia 1963 roku przez funkcjonariuszy SB w ramach sprawy ewidencyjno-operacyjnej krytponim „Kalif”
Stefan Korboński’s questionnaire prepared on 5 April 1963 by a security officer
as part of the operational investigation case codenamed “Caliph”
 
Kwestionariusz Stefana Korbońskiego opracowany 5 kwietnia 1963 roku przez funkcjonariuszy SB w ramach sprawy ewidencyjno-operacyjnej krytponim „Kalif”
Stefan Korboński’s questionnaire prepared on 5 April 1963 by a security officer
as part of the operational investigation case codenamed “Caliph”
 
Postanowienie z 13 października 1965 roku o zakończeniu sprawy ewidencyjno-operacyjnej kryptonim „Kalif” i złożeniu jej do archiwum Departamentu i MSW z powodu braku możliwośći agentrualnego rozpracowania Stefana Korbońskiego
Decision to close the operational investigation case codenamed “Caliph” and to deposit
the file in the archives of Department I of the Ministry of Internal Affairs on 13 October
1965 due to inability to place Stefan Korboński under agent surveillance
 
Akta osobowe „cudzoziemca” Stefana Korbońskiego
Foreigner’s personal file of Stefan Korboński
 
 
Propozycje funkcjonariuszy MSW wpisania polityków emigracyjnych do indeksu osób niepożądanych w PRL
Proposals for a list of persona non-grata in People’s Poland,
drawn up by a Ministry of Internal Affairs officer
 
Pismo w sprawie wpisania Stefana Korbońskiego do indeksu osób niepożądanych w PRL, Warszawa, 18 maja 1972
Letter on the listing of Stefan Korboński as persona non-grata
in People’s Poland, Warsaw, 18 May 1972
 
Propozycje funkcjonariuszy MSW wpisania polityków emigracyjnych do indeksu osób niepożądanych w PRL
Proposals for a list of persona non-grata in People’s Poland,
drawn up by a Ministry of Internal Affairs officer
 
Pisma w sprawie pozostawienia Stefana Korbońskiego w indeksie osób niepożądanych i zakazu wjazdu do Polski, Warszawa, wrzesień 1974 roku
Letters on the listing of Stefan Korboński as a persona non-grata
and restriction on his entry into Poland, Warsaw, September 1974
 
Pismo o niewnoszeniu zastrzeżeń do przyjazdów Stefana Korbońskiego do Polski, Warszawa 28 grudnia 1979 roku
Letter lifting restrictions on Stefan Korboński’s entry
into Poland, Warsaw, 28 December 1979
 
Pisma w sprawie pozostawienia Stefana Korbońskiego w indeksie osób niepożądanych i zakazu wjazdu do Polski, Warszawa, wrzesień 1974 roku
Letters on the listing of Stefan Korboński as a persona non-grata
and restriction on his entry into Poland, Warsaw, September 1974
 
Pismo w sprawie wykreślenia Stefana Korbońskiego z indeksu osób niepożądanych w PRL, Warszawa, 4 stycznia 1980
Letter on the removal of Stefan Korboński from the list of persona
non-grata in People’s Poland, Warsaw, 4 January 1980
 
Dokumenty dotyczące rozpracowywania Stefana Korbońskiego i jego kontaktów krajowych przez funkcjonariuszy UB z 1955
Documents on the surveillance
of Stefan Korboński and his
contacts in Poland by Bezpieka
officers in 1955
 
Plany operacyjne działań UB i SB w ramach sprawy agenturalno-grupowej o kryptonimie „Kanał” przeciwko Stefanowi Korbońskiemu
Plans of operations taken by Bezpieka as part of the group surveillance case
codenamed “Canal” against Stefan Korboński
 
Plany operacyjne działań UB i SB w ramach sprawy agenturalno-grupowej o kryptonimie „Kanał” przeciwko Stefanowi Korbońskiemu
Plans of operations taken by Bezpieka as part of the group surveillance case
codenamed “Canal” against Stefan Korboński
 
Plany operacyjne działań UB i SB w ramach sprawy agenturalno-grupowej o kryptonimie „Kanał” przeciwko Stefanowi Korbońskiemu
Plans of operations taken by Bezpieka as part of the group surveillance case
codenamed “Canal” against Stefan Korboński
 
Plany operacyjne działań UB i SB w ramach sprawy agenturalno-grupowej o kryptonimie „Kanał” przeciwko Stefanowi Korbońskiemu
Plans of operations taken by Bezpieka as part of the group surveillance case
codenamed “Canal” against Stefan Korboński
 
Dokumenty dotyczące rozpracowywania Stefana Korbońskiego i jego kontaktów krajowych przez funkcjonariuszy UB i SB w latach 1953-1956
Documents on the surveillance
of Stefan Korboński and his
contacts in Poland by Bezpieka
officers in 1953-1956
 
Plany operacyjne działań UB i SB w ramach sprawy agenturalno-grupowej o kryptonimie „Kanał” przeciwko Stefanowi Korbońskiemu
Plans of operations taken by Bezpieka as part of the group surveillance case
codenamed “Canal” against Stefan Korboński
 
Zeznania Stefana Korbońskiego z 30 czerwca 1945 roku
Testimony by Stefan Korboński dated 30 June 1945
 
Zeznania Stefana Korbońskiego z 30 czerwca 1945 roku, ciąg dalszy
Testimony by Stefan Korboński dated 30 June 1945
 
Zeznania Stefana Korbońskiego z 30 czerwca 1945 roku, ciąg dalszy
Testimony by Stefan Korboński dated 30 June 1945
 
Gmach Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie u zbiegu ul. Juliusza Lea i pl. Inwalidów. Widoczne okienka piwnic w których mieścił się areszt, zdjęcie z 1928 roku
Building of the Voivodship Public Security Office in Cracow at the junction
of Juliusz Lea Street and Inwalidów Square. The 1928 photo shows
the windows of the basements where the jail was situated

 

Wstecz
Drukuj
Generuj plik PDF
Poleć stronę znajomemu